ARTIKKELITIETOKANTA
KÄKÖNEN
AINEISTOHAKU

OPASTE

SISÄLTÖ
 
 

Sisältö

Tietokantaan indeksoidaan Pohjois-Karjalan ja Laatokan Karjalan alueeseen liittyviä artikkeleita. Artikkelit käsittelevät alueen paikkakuntia, niiden historiaa, kansanperinnettä, luontoa, alueella syntyneitä tai vaikuttaneita henkilöitä, merkittäviä yrityksiä, järjestöjä, oppilaitoksia, rakennuksia tai tapahtumia. Viitteitä löytyy myös karjalaiseen kulttuuriin kuuluvista ilmiöistä sekä ortodoksisuudesta. Pohjoiskarjalaisten kirjailijoiden lehdissä ilmestyneet runot ja kertomukset on myös indeksoitu tietokantaan. Tavanomaista uutisaineistoa ei ole yleensä indeksoitu, vaan artikkelin tulee sisältää laajempaa tietoa aiheestaan. Esim. yhdistyksen vuosikokouksista ei löydy viitteitä, sen sijaan löytyy artikkeleita yhdistysten perustamisesta tai niiden historiasta.

Asiasanat/kohde

Indeksoinnissa on käytetty YSA:n mukaisia asiasanoja sekä runsaasti erisnimiä (kohde). Voit hakea asiasanojen lisäksi henkilönnimillä, paikannimillä, yhteisöjen nimillä, rakennusten nimillä. Usein haku kannattaa tehdä kohteen nimen lisäksi uudelleen käyttämällä asiasanoja, koska aina ei ole ollut mahdollista indeksoinnissa käyttää kohteen nimeä. Lisäksi yhteisöjen nimet ovat saattaneet vaihtua niiden historian aikana.

Voit hakea samanaikaisesti usealla asiasanalla. Erota asiasanat välilyönnillä, esim. joensuu musiikki. Ohjelma yhdistää asiasanat automaattisesti ja-sanalla. Erillistä tai-operaattoria ohjelmassa ei ole. Sinun on vain tehtävä uusia erillisiä hakuja.

Jos hakutuloksena saamiesi viitteiden määrä on liian suuri, voit vähentää viitteiden määrää käyttämällä useampia tai tarkempia asiasanoja, käyttämällä kohteen nimeä tai jättämällä asiasanat katkaisematta. Käytännössä artikkeliviitteiden etsiminen kannattaisi aloittaa mahdollisimman tarkoilla asiasanoilla tai kohteen nimellä ja vasta sen jälkeen tarpeen mukaan laajentaa hakua.

Artikkeli

Voit hakea myös artikkelin nimellä eli otsikolla.

Tekijä

Artikkelin kirjoittaja eli tekijä on tallennettu, milloin se on saatu selville. Ohjelmaa katkaisee myös tekijän nimet automaattisesti. Sukunimellä Kuusi saat myös Kuusisten kirjoittamat artikkelit.
Kirjoittamalla Kuusi, saat vain Kuusen kirjoittamat artikkelit eli pilkulla voit välttää katkaisun.

Julkaisuvuosi

Joskus voi olla käytännöllistä rajata haku julkaisuvuodella ja näin vähentää viitteiden määrää. Jos haet vain yhden vuoden aikana ilmestyneitä artikkeleita, muista kirjoittaa julkaisuvuosi molempiin lokeroihin.

Lehden nimi

Ohjelma katkaisee myös lehden nimen automaattisesti eli lehden nimi kannattaa kirjoittaa kokonaan. Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä haun kannalta.

Hakutulos 0 viitettä - vihjeitä!

Hakua voit laajentaa vähentämällä asiasanojen määrää tai tarkkuutta, katkaisemalla hakusanat tai korvaamalla kohteen nimi asiasanoilla tai tekemällä uusia hakuja käyttämällä synonyymejä. Mieti tarkkaan, millä kaikilla tavoilla etsimäsi asia on voitu ilmaista. Yksinkertainenkin asia on mahdollista kertoa usealla eri tavalla!

Aiheesi saattaa olla sellainen, että siihen liittyviä artikkeleita ei ole indeksoitu. Esim. kunnallisvaalituloksia on etsittävä selaamalla vaaliajankohdan lehtiä, niistä ei löydy viitteitä.

Kokeile myös Joensuun kaupunginkirjaston aineistotietokantaa. Etsimäsi tieto voi löytyä kirjasta. Tiedot kokoomateosten ja vuosikirjojen artikkeleista löytyvät myös aineistotietokannasta.

Etsi aihettasi myös muista artikkelitietokannoista (Aleksi, Arto), joita voit käyttää useimmissa kirjastoissa.

 

© copyright Joensuun kaupunki